Jak przygotować teren pod roboty ziemne?

koparka

Przed przystąpieniem do właściwych robót ziemnych konieczne jest przygotowanie terenu. By móc wydobyć ziemię i ją przemieścić, konieczne są odpowiednie prace przygotowawcze. Obejmują one na ogół wiele czynności, które umożliwiają realizację kolejnych etapów inwestycji. Co zatem trzeba zrobić, by właściwie przygotować teren? Przeczytaj i sprawdź!

Na czym polegają prace przygotowawcze?

Przygotowanie wybranego terenu do robót ziemnych obejmuje wiele prac, które mają usprawnić kolejne etapy inwestycji. Są to przede wszystkim:

  • wycinka krzewów i drzew,
  • usunięcie ziemi (tzw. humusu),
  • usunięcie darniny,
  • prace rozbiórkowe, jeśli na danym terenie istnieją obiekty budowlane bądź ich pozostałości,
  • wywóz kamieni, gruzu i zanieczyszczeń,
  • usunięcie zbędnych sieci naziemnych bądź podziemnych, jeśli kolidują one planowanym przedsięwzięciem,
  • przygotowanie dróg dojazdowych i objazdowych, jeśli są niezbędne do zapewnienia komunikacji na placu budowy,
  • odwodnienie bądź osuszenie terenu.

Od wielu lat wykonujemy dla swoich Klientów roboty ziemne w Bydgoszczy i okolicach. Zapraszamy, jeśli potrzebujesz profesjonalnego wsparcia w przygotowaniu gruntu do inwestycji.

Co obejmują roboty ziemne?

Roboty ziemne mają na celu ukształtowanie wybranego terenu. Może to być wykonanie nasypów, wałów i rowów. To również niwelacja, zagęszczenie i utwardzanie gruntu, przenoszenie mas ziemnych, zasypywanie fundamentów. W ich ramach często wykonuje się fundamenty dla budowli podziemnych i naziemnych, rurociągów bądź sieci teletechnicznych, parkingów, dróg itp.

Wszelkie podejmowane w ich ramach działania wymagają zastosowania profesjonalnego, ciężkiego sprzętu, a więc koparki oraz koparko-ładowarki. Dzięki nim można przeprowadzić również czynności w ramach przygotowania gruntu.

Wróć do bloga